EXOHOSTING.CZ: Ochrana osobních údajů - GDPR
Používáním těchto stránek souhlasíte s používáním souborů cookies, které slouží na poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti.
Vlastní nastavení cookies
nezbytné cookies
- cookies potřebné pro plynulý chod stránky a poskytování našich služeb
- cookies zabezpečující personalizaci reklam a sběr analytických a statistických dat návštěvnosti pro zlepšení našich služebEXO HOSTING

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR

GDPR v EXO HOSTINGVážení klienti,

rádi bychom Vás informovali, že s blížící se platností Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation dále jen jako GDPR) přistupujeme k aktualizaci stávajících Obchodních podmínek a přidání dokumentu Pravidla ochrany osobních údajů. V nové podobě plně pokrývají i problematiku ochrany osobních údajů a specifikují náš vztah správce – zpracovatel dat a plní i roli Smlouvy o zpracování osobních údajů (kterou najdete v případě potřeby po úspěšném přihlášení ve Vašem Control Panelu).

Nové podmínky nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018. Zároveň na této stránce naleznete základní informace jak se Vás GDPR dotýká a jaké kroky je vhodné učinit z Vaší strany. Upozorňujeme, že níže uvedené informace mají informativní charakter a nesuplují služby poskytované advokátními kancelářemi nebo společnosti zabývající se problematikou GDPR.

Pokud Vy nebo Vaše společnost zpracováváte osobní údaje svých zákazníků (zaměstnanců, partnerů, atd.), je více než pravděpodobné, že se Vás GDPR dotýká. V tomto ohledu podléháte jistým povinnostem, jimž je zapotřebí se přizpůsobit.

EXO HOSTING JAKO SPRÁVCE ÚDAJŮNíže uvedené údaje zadané v Control Panelu, objednávce využíváme zejména na zabezpečení nabízených služeb tj. pro fakturaci, zabezpečení registrace domény (poskytujeme údaje spravcům domén), SSL certifikátů, atd. 

Osobní údaje
veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat
Zpracování osobních údajů
každý úkon nebo soubor úkonů, které jsou s osobními údaji prováděny systematicky, pomocí automatizovaných procesů. Zpracováním se rozumí zejména shromažďování, zaznamenání, předávání, ukládání, používání, šíření, zveřejňování, apod.
Správce osobních údajů
fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, služba nebo jiný subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí za jím stanoveným účelem jejich shromažďování, zpracování a uchování
Zpracovatel
fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, služba nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce osobních údajů


EXO HOSTING

klade maximální důraz na náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním, před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

má dostatečná organizační opatření, včetně detailně nastavených procesních postupů pro zachování maximální bezpečnosti osobních údajů.

věnujeme maximální péči technickému zabezpečení všech osobních údajů.

osobní data jsou ukládána do samostatné části datového úložiště, které je zabezpečeno přísnými technickými a organizačními opatřeními, v důsledku čehož lze data zpracovávat pouze pro účely k tomu určené a není možné je technicky propojit s daty jiných služeb.

údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy např. provozu fakturace hostingových služeb, registrace domény (údaje jsou předávané správci domény za účelem uzavření smlouvy o doméně a jejího následného vlastnictví vámi)

údaje nepředáváme třetím stranám mimo stran nutných na zabezpečení služeb a případů, kdy je poskytujeme státním organům na základě zákona (např. soudy, policie a další)

údaje jsou chráněny v souladu s GDPR, jsou použité technické a personální postupy které je chrání proti úniku a zničení

EXO HOSTING JAKO ZPRACOVATEL ÚDAJŮ
Patří zde údaje, které ukládáte na naše servery v rámci využívání našich služeb např. údaje v e-shopech, emailech a podobně. 
Z pohledu GDPR je EXO HOSTING zpracovatelem osobních údajů vůči svým zákazníkům, který využívají naše služby na ukládání osobních údajů.


EXO HOSTING

nezasahuje obsahově, technicky nebo právně do dat, která mají zákazníci umístěny v rámci služeb na zařízeních EXO HOSTING

máme se svými zákazníky uzavřené zvláštní Zpracovatelské smlouvy a nejsme smluvně a právně oprávněni jakkoliv obsahově nebo technicky zasahovat do žádných dat (včetně dat a informací osobní povahy) zákazníků na Serverech EXO HOSTING

provádí automatické skenování dat uložených na serverech EXO HOSTING pomocí systémových nástrojů (např. antivir, opravy práv, využívání obsahu apod.)

zpracovává osobní údaje pouze za účelem správného fungování služeb a tyto informace nikdy nevyužívá za jinými účely (např. marketing apod.)

nepředává data mimo území Evropské unie nebo mimo země, které jsou Evropskou komisí uznávány jakožto mající dostatečnou úroveň zabezpečení dat. Jedinou výjimkou jsou případy, kdy si zákazník sám zvolí datacentrum mimo EU

implementuje pokročilé bezpečnostní standardy za účelem poskytnutí vysoké úrovně zabezpečení našich služeb

v případě úniku dat naše zákazníky upozorní v co nejkratším čase


back to top
×