Co to znamená neomezený
Soubory cookie jsou nezbytné pro plynulý chod naší webstránky a poskytování našich služeb. Zároveň používáme cookies na cílení reklamy a abyste co nejlépe uměli využívat naši internetovou stránku. Vaše osobní údaje budou zpracovány a informace z vašeho zařízení (soubory cookie, jedinečné identifikátory a další údaje zařízení) mohou být uchovávány, používány a sdíleny s dodavateli třetích stran, případně používané konkrétně tímto webem nebo aplikací. Někteří dodavatelé mohou zpracovávat vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, proti kterému můžete vznést námitku. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Další informace a možnosti nastavení vašich preferencí v rámci našich Podmínek ochrany soukromí. Souhlasíte s používáním cookies a zpracováním souvisejících osobních údajů?
nezbytné cookies
- cookies potřebné pro plynulý chod stránky a poskytování našich služeb
volitelné cookies
- cookies zajišťující personalizaci reklam a sběr analytických a statistických dat návštěvnosti pro zlepšení našich služeb

CO PŘESNĚ ZNAMENÁ NEOMEZENÝ?

Nechceme Vás omezovat, proto bychom Vám chtěli dopřát tolik prostoru, mailů a databází, kolik jen Vaše rychle rostoucí stránky s dynamicky se měnícími potřebami potřebují. Zároveň je však logické, že Váš hostingový balíček, musí být omezený určitými možnostmi serverů, na kterých Vaše stránky hostujeme a určitými pravidly, nazývejme je slušné chování, které jsme zavedli proto, aby jednotlivci nemohli na úkor ostatních zneužívat tyto velkorysé možnosti, které Vám pro vaše pohodlí přinášíme.

Klíčovým pojmem je standardní webová stránka. Co to tedy ta standardní webová stránka je? Standardní webová stránka je buď osobní stránka anebo stránka malých a středných firiem, která využívá prostředky serveru (výkon, prostor, počet e-mailů, počet databází) v rozsahu, ve kterém ho využívá vštšina našich klientů sdíleného webhostingu (90% našich uživatelů a zároveň většina uživatelů celého českého internetu).

A co tedy standardní webová stránka není? Mezi standardní stránky nepatří velké korporátní stránky, stránky s velkým počtem videí / audia souborů, file server, file hosting, image hosting, download a upload stránky, stránky s návštěvností vysoko převyšující návštěvnost stránek většiny klientů a podobné stránky, pro které máme určeny naše virtuální a dedikované servery.

Neomezený diskový prostor

Rozumí se prostor s kapacitou, kterou využívají standardní webové stránky. Velikost prostoru může být omezena v případě, že zákazník využívá prostor v takovém rozsahu, že omezuje stránky jiných zákazníků hostovaných u poskytovatele. Na balíček s neomezeným prostorem je zakázáno ukládat data nesouvisející se stránkami, vyžívat prostor na zálohování a archivování dat, poskytovat prostor pro jiné osoby a firmy a také používat prostor jako download server většího množství software, videí, obrázků, hudby a jiných dat.

Neomezený počet e-mailových schránek

Je takový počet e-mailových schránek, které využívají standardní webové stránky. Na balíčcích s neomezeným počtem e-mailových schránek je zakázáno provozovat nadměrné množství schránek pro osoby / firmy, které nesouvisí s objednávatelem (schránky pro jiné osoby, schránky pro uživatele portálů, veřejný mailový server) a pronajímat schránky jiným osobám / firmám.

Neomezený počet databází

Počet databází, který využívají standardní webové stránky. U balíčků s neomezeným počtem databází je zakázáno využívat tyto databáze z jiných hostingových kont než z konta, ke kterému byly vytvořeny a taká je zakázáno je využívat z hostingových kont, které jsou u jiného poskytovatele, anebo prostřednictvím softwaru, který není umístěný u poskytovatele.

Neomezený počet aliasů

Zákazník si může do webového prostoru nasměrovat neomezený počet domén / aliasů prostřednictvím služby DNS parking / DNS parking plus za podmínek, že domény, které jsou směrované do hostingového konta nejsou poskytovány pro stránky třetích osob.

open gdpr back to top
×